Time : 2021-02-25 20:04:56
Điểm: 0/10
Martin thân mến,

Gần đây tôi đã biết đến một khóa học có tên là Social Media Marketing Essentials và tôi viết thư này để yêu cầu sự hỗ trợ của bạn trong việc tham gia khóa học này. Đây là một chương trình chuyên sâu kéo dài năm ngày do Hiệp hội Lãnh đạo Doanh nghiệp cung cấp và bắt đầu vào Thứ Hai ngày 15 tháng Hai. Tôi tin rằng khóa học sẽ mang lại lợi ích to lớn cho công ty của chúng tôi vì gần đây chúng tôi đang xem xét cách xây dựng sự hiện diện trên mạng xã hội và thu hút nhiều khách hàng trực tuyến hơn. Sau khi đọc các đánh giá của những người tham gia cũ, tôi nghĩ rằng khóa học Truyền thông xã hội này sẽ giúp tôi chuyên nghiệp với tư cách là Giám đốc Truyền thông và tạo ra sự khác biệt thực sự cho công ty của chúng tôi.

Vì những lý do này, tôi xin nghỉ có lương từ ngày 15-20 / 2 để tham gia khóa học. Sẽ rất hữu ích nếu các thành viên khác trong nhóm không nghỉ phép vào lúc này; cho đến nay không ai khác đã áp dụng. Tôi tin rằng đây sẽ không phải là khoảng thời gian đặc biệt bận rộn tại nơi làm việc, nhưng tôi sẵn sàng dành thời gian làm việc vào những buổi tối đó nếu cần.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Lời chúc tốt nhất,

Nhận xét của giáo viên :

 Bạn cần viết thư tới Neil MacFarlane với cương vị là Martin để phản hồi thư xin nghỉ phép của anh ấy như sau:

Opening: Dear Neil MacFarlane,

Body:

- Thông báo đã nhận được thư xin nghỉ phép của Neil MacFarlane

- Thể hiện thái độ vui mừng khi thấy nhân viên của mình có thái độ học hỏi, trau dồi kiến thức về truyền thông

- Chấp nhận đề nghị xin nghỉ phép từ ngàu 15 đến 20 tháng 2 với mục đích đi học với những nguyên nhân sau:

+ Tạo điều kiện cho nhân viên học tập, năng cao kiến thức, kĩ năng truyền thông

+ Đánh giá cao chương trình đào tạo Social Media Marketing Essentials do Hiệp hội Lãnh đạo Doanh nghiệp sáng lập: khóa học được đánh giá tốt bởi những người đã tham gia, đơn vị có uy tín tổ chức

- Yêu cầu: sẵn sàng cho công việc khi cần thiết (kể cả thời gian buổi tối)

- Mong muốn: sau khóa học, anh ấy sẽ có thể xây dụng mạng lưới truyền thông tốt cho công ty và thu hút cho công ty nhiều khách hàng

- Lời chúc: Chúc anh ấy thành công với khóa học

Closing: Best wishes,

Signature: Martin