Time : 2021-02-25 22:25:29
Điểm: 0/10
Dear Martin,

I have recently become aware of a course called Social Media Marketing Essentials and I am writing to ask for your support in taking this course. It is a five-day intensive program being offered by the Business Leadership Association and it starts on Monday 15 February. I believe the course would be of great benefit to our company as we have been recently considering how to build up our social media presence and attract more customers online. After reading reviews by former participants, I think this Social Media course will help me professionally in my capacity as a Communications Manager and make a real difference to our company.

For these reasons, I am requesting paid leave from 15-20 February to attend the course. It would be helpful if other team members did not take leave at this time; so far nobody else has applied. I believe this will not be a particularly busy time at work, but I am prepared to spend some time working on those evenings if needed.

I look forward to hearing from you soon.

Best wishes,

Neil MacFarlane

Nhận xét của giáo viên :

 Bạn cần viết thư tới Neil MacFarlane với cương vị là Martin để phản hồi thư xin nghỉ phép của anh ấy như sau:

Opening: Dear Neil MacFarlane,

Body:

- Thông báo đã nhận được thư xin nghỉ phép của Neil MacFarlane

- Thể hiện thái độ vui mừng khi thấy nhân viên của mình có thái độ học hỏi, trau dồi kiến thức về truyền thông

- Chấp nhận đề nghị xin nghỉ phép từ ngàu 15 đến 20 tháng 2 với mục đích đi học với những nguyên nhân sau:

+ Tạo điều kiện cho nhân viên học tập, năng cao kiến thức, kĩ năng truyền thông

+ Đánh giá cao chương trình đào tạo Social Media Marketing Essentials do Hiệp hội Lãnh đạo Doanh nghiệp sáng lập: khóa học được đánh giá tốt bởi những người đã tham gia, đơn vị có uy tín tổ chức

- Yêu cầu: sẵn sàng cho công việc khi cần thiết (kể cả thời gian buổi tối)

- Mong muốn: sau khóa học, anh ấy sẽ có thể xây dụng mạng lưới truyền thông tốt cho công ty và thu hút cho công ty nhiều khách hàng

- Lời chúc: Chúc anh ấy thành công với khóa học

Closing: Best wishes,

Signature: Martin