Time : 2021-02-20 15:55:30
Điểm: 2/10
Hi Sherin Emma, you have lost your ID so you want to get a new copy of it with her ID and LUA-45874E, entered and valid until November 30, 2021.

Ma'am, we will do our best so that you can have a complete copy of your ID card

Best regards,
Police

Nhận xét của giáo viên :

Hi Dear Sherin Emma,

tách đoạn you have lost your ID so you want to get a new copy of it with her tính từ sở hữu ở ngôi thứ 2 ID and LUA-45874E, entered and valid until November 30, 2021.

Ma'am, we will do our best so that you can have a complete copy of your ID card

Best regards,
Police họ tên

Bạn nắm được vấn đề phản hồi, song nội dung phản hồi sơ sài, chưa rõ ràng và đầy đủ. Bạn cần viết thư tới Sherin Emma với cương vị là 1 cảnh sát để phản hồi thư trình báo mất thẻ sinh viên và xin chứng thực mất thẻ sinh viên như sau:

Opening: Dear Sherin Emma,

Body:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết Sherin Emma mất thẻ sinh viên

- Phản hồi thời gian xảy ra sự việc: 4-7 giờ ngày 21/2 ở sân vận động nơi diễn ra buổi hòa nhạc

- Đánh giá cao việc cô ấy đã nỗ lực tìm kiếm và mong muốn ai đó nhặt được và trả lại cho cô ấy

- Phản hồi mục đích xin cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên của cô ấy (để xin cấp thẻ mới): tên, mã số, trường học và giá trị của thẻ là chính đáng

- Yêu cầu về thủ tục cũng như trình tự cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên cho cô ấy, yêu cầu cô ấy làm theo:

+ Tờ khai

+ Thời gian bao lâu

...

- Có lịch hẹn cụ thể

Closing: Yours Sincerely,

Signature: chữ kí