Time : 2021-02-20 10:37:56
Điểm: 2/10
Dear Enma,
My condolences for losing that. I think it is not very difficult to reissued it.You can ask for it again with the following steps.Firstly,you can go to see home room teacher.Next,you will be given a piece of paper by your home room teacher then you can go to the principal and give it to the principal, The principal will hand it over to the education department, then the education department will give it to the education department and finally the education department will give it to the education department. After that,Ministry of Education will give it to people who can make university ID. Lastly, you can have new ID card.
Study well
Sir

Nhận xét của giáo viên :

Dear Enma,
My condolences for losing that không đúng cấu trúc câu, chưa có chủ ngữ và động từ rõ ràng. I think it is not very difficult to reissued  động từ nguyên thể sau to it.You can ask for it hỏi gì? again with the following steps.Firstly,you can go to see home room teacher? chưa rõ đối tượng.Next,you will be given a piece of paper by your home room teacher then you can go to the principal and give it to the principal, The principal will hand it over to the education department, then the education department will give it to the education department and finally the education department will give it to the education department. After that,Ministry of Education will give it to people who can make university ID. Lastly, you can have new ID card.bạn phản hồi chứ không phải hướng dẫn Sherin Emma làm thế nào để lên gặp hiệu trưởng để xin cấp thẻ
Study well
Sir

Closing?

Signature?

Bạn hiểu sai yêu cầu đề bài, nên phản hồi không chính xác. Bạn cần viết thư tới Sherin Emma với cương vị là 1 cảnh sát để phản hồi thư trình báo mất thẻ sinh viên và xin chứng thực mất thẻ sinh viên như sau:

Opening: Dear Sherin Emma,

Body:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết Sherin Emma mất thẻ sinh viên

- Phản hồi thời gian xảy ra sự việc: 4-7 giờ ngày 21/2 ở sân vận động nơi diễn ra buổi hòa nhạc

- Đánh giá cao việc cô ấy đã nỗ lực tìm kiếm và mong muốn ai đó nhặt được và trả lại cho cô ấy

- Phản hồi mục đích xin cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên của cô ấy (để xin cấp thẻ mới): tên, mã số, trường học và giá trị của thẻ là chính đáng

- Yêu cầu về thủ tục cũng như trình tự cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên cho cô ấy, yêu cầu cô ấy làm theo:

+ Tờ khai

+ Thời gian bao lâu

...

- Có lịch hẹn cụ thể

Closing: Yours Sincerely,

Signature: chữ kí