Time : 2021-01-04 08:59:14
Điểm: 4/10
Dear Linda,
I wish that you could have seen how happy I was when I received your kind congratulations to me and my newborn baby. Indeed, it was a remarkable event in my life to bring my little daughter to this beautiful world and I still not believe that I did it successfully. Again, I would like to thank you for your careful letter and your intention to pay me and my daughter a visit.
As you well know, we are spending our hard time through pandemic and every single person is encouraged by the government to pay enough attention to the anti-pandemic measurements. In such situation, I hope that I can be released from the hospital after the next two weeks as planned. After that, I and my child will head to my hometown to stay with my mother for the first three months of the maternity leave. I am advised by the doctor to meet as few people as possible during this time to avoid the risk of Covid 19 transmission to both the mother and the newborn baby. So, I am afraid that I can’t see you in the next few months due to this inconvenience.
Nevertheless, I wish to meet you after coming back to the city from my hometown. I will inform you my available days later for your arrangement. Additionally, I am pleasant to share you the photo of my angel as the attachment as her greeting to you. She is really cute, isn’t she?
Sincerely yours,
Jesscica

Nhận xét của giáo viên :

Dear Linda,
nên thể hiện mục đích viết thư trước, như cám ơn thư ...I wish that you could have seen how happy I was when I received your kind congratulations to me and my newborn baby. Indeed, it was a remarkable event in my life to bring my little daughter to this beautiful world and I still not thiếu trợ động từ khi dùng phủ định believe that I did it successfully. Again, I would like to thank you for your careful letter and your intention to pay me and my daughter a visit.
As you well know, we are spending our hard time through pandemic and every single person is encouraged by the government to pay enough attention to the anti-pandemic measurements. In such situation, I hope that I can be released from the hospital after the next two weeks as planned. After that, I and my child will head to my hometown to stay with my mother for the first three months of the maternity leave. I am advised by the doctor to meet as few people as possible during this time to avoid the risk of Covid 19 transmission to both the mother and the newborn baby. So, I am afraid that I can’t see you in the next few months due to this inconvenience.bạn đưa ra bối cảnh viết thư không phù hợp yêu cầu đề bài, đề bài không đề cập đến tính hình dịch bệnh
Nevertheless, I wish to meet you after coming back to the city from my hometown. I will inform you my available days later for your arrangement. Additionally, I am pleasant to share you the photos of my angel as the attachment as her greeting to you. She is really cute, isn’t she?
Sincerely yours,
Jesscica

Bạn nắm được yêu cầu đề bài, song bài viết của bạn đưa ra bối cảnh thư không phù hợp. Bạn cần cố gắng hơn để phản hồi phù hợp nội dung hơn. Bạn có thể tham khảo gợi ý sau: 

- Cám ơn thư hỏi thăm của cô ấy về sức khỏe của bạn sau sinh đứa con đầu lòng

- Cám ơn lời chức mừng bạn đã sinh được 1 bé gái đáng yêu, cũng như cảm ơn sự cầu nguyện của cô ấy

- Tâm sự khoảnh khắc bạn đi sinh: bạn đã trải qua cơn đau đẻ như thế nào, sự nguy kịch thế nào, song đó lại là khoảnh khắc tuyệt vời đối với 1 người mẹ

- Chia sẻ cảm xúc, niềm vui, niềm hạnh phúc của bạn khi con chào đời, miêu tả sự đáng yêu của đứa bé

- Thông cảm với nguyên nhân đi công tác nên không thể ở bên bạn khi bạn sinh đẻ

- Phản hồi: báo với Linda Grace có thể đến thăm bạn và bé bất cứ khi nào cô ấy đi công tác về, và bạn mong chờ điều đó

- Chúc chuyến đi công tác của cô ấy thành công tốt đẹp