Time : 2020-11-27 17:14:43
Điểm: 6/10
Dear Martin,

I am doing really great and I hope you do, too. I cannot express how happy I am when I received your letter. It is such a pleasure for me to have such beautiful wristwatch.

I really appreciate your heart touching gift. Thank you a lot for that. The design was incredibly lovely. I have been so into dark color and your present literally makes me speechless.

When it said "Tissot", I know it is definately a high-quality watch which made from a brand that has a good reputation. You have such great taste to choose a design that completely elegant and classy with a nice wraping. I cannot tell what is more perfect than that.

I am really careless and I sweat a lot so it is very kind of you for choosing the watch carefully. You can send the watch to my home. I will be waiting for the package. Again, I am so greatful for your kind.

Best regards,
Niro

Nhận xét của giáo viên :

Dear Martin,

I am doing really great and I hope you do, too. I cannot express how happy I am when I received your letter. It is such a pleasure for me to have such beautiful wristwatch.

I really appreciate your heart touching gift. Thank you a lot for that. The design was incredibly lovely. I have been so into dark color and your present literally makes me speechless.  nên chú ý diễn đạt lại để làm rõ ý

When it said "Tissot" ai nói?, I know it is definately a high-quality watch which made dùng thể bị động from a brand that has a good reputation. You have such great taste to choose a design that thiếu tobe ở mệnh đề quan hệ completely elegant and classy with a nice wraping. I cannot tell what is more perfect than that.

I am really careless and I sweat a lot so it is very kind of you for choosing the watch carefully
làm rõ ý. You can send the watch to my home. I will be waiting for the package gift. Again, I am so greatful dùng từ sai nghĩa for your kind.

Best regards,
Niro

Bạn viết bài cơ bản thể hiện được nội dung của bài, song cách diễn đạt của bạn chưa rõ ràng, nhiều ý khó hiểu. Hãy chú ý luyện viết và chú ý cách diễn đạt để bài viết tốt hơn. Bạn có thể tham khảo gợi ý sau để bài viết tốt hơn:

- Cám ơn lời hỏi thăm của Martin Craig

- Hỏi thăm chuyến đi du lịch của Martin Craig: miêu tả chuyến đi du lịch đó, sự trải nghiệm, cảm xúc ...

- Cám ơn sự quan tâm và nhớ đến bạn khi mua đồng hồ cho bạn

- Bày tỏ sự thích thú với chiếc đồng hồ mà Martin Craig đã mua: các chi tiết miêu tả của nó

-  Phản hồi về việc gửi bưu kiện đến nhà của bạn hay văn phòng để Martin Craig chuyển đồng hồ cho bạn

- Cám ơn một lần nữa về món quà