Time : 2020-09-24 21:53:55
Điểm: 4/10
Dear Riya Nagpal,
I am very sorry for what happened. Actually, I didn't know these things until before you wrote me a letter. At first I am so sorry that you had been working until 10:00. I know it will tire you out so I will try to have that person come and finish on time. Next, you have to work every Friday. You also have to learn and your guardian may not know it. I will talk to my guardian and help you get off Friday. Sorry again for what happened, I'll fix it so everything is as you want it to be.
Yours sincerely,
Mr.Patrick

Nhận xét của giáo viên :

Dear Riya Nagpal,
I am very sorry for what happened làm rõ vấn đề. Actually, I didn't không viết tắt trong thư formal know these things until before you wrote me a letter. At first I am so sorry that you had been working until 10:00. I know it will tire you out so I will try to have require that person to come and finish on time. Next, you have to work every Friday. You also have to learn and your guardian may not know it cần tìm hiểu vấn đề chứ không phải dự đoán. I will talk to my guardian and help you get off Friday. Sorry again for what happened, I'll fix it so everything is as you want it to be.
Yours sincerely,
Mr.Patrick

 

Bạn nắm được yêu cầu và nội dung thư. Tuy nhiên, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của bạn chưa được tốt lắm. Hãy chỉ ra vấn đề cụ thể, tìm hiểu chúng, sau đó mới đưa ra hướng giải quyết. Cố gắng hơn nhé để hoàn thiện nội dung sau:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi nhận được thư phản ảnh về những vấn đề mà anh ấy đang gặp phải khi làm công việc vận hành máy tính bán thời gian ở văn phòng của bạn

- Tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề:

+ Ca làm của anh ấy từ 2h đến 6h tối nhưng anh ấy lại phải làm đến tận 10 giờ

+ Theo hợp đồng làm việc, anh ấy không phải làm thứ 6 nhưng quản lý của anh ấy lại bắt anh ấy làm cả thứ 6

- Bày tỏ sự hối tiếc khi anh ấy đã phải bỏ lỡ bài giảng trên lớp của anh ấy bởi sự việc trên và thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc học của anh ấy trong tương lai

- Đánh giá cao thái độ và trách nhiệm trong công việc của anh ấy và sẽ giải quyết vấn đề để anh ấy không phải nghỉ việc

- Hướng giải quyết: nói chuyện với người quản lý của anh ấy về vấn đề thời gian làm việc và sẽ không thể để xảy ra tình trạng đó nữa

 

Điểm: 3.5