Time : 2020-09-10 21:14:40
Điểm: 3/10
Dear Andy,
Thanks for inviting me to your son's 6th birthday. I'm very glad that your son is entering 6 years old. So he's ready to go to school, right? I miss him a lot!

And I will join this party, of course. He's also my son too. But it's okay if I'm 15 minutes late?, because on that day I have to attend a conference. I will bring my daughter follow me too. I don't know what present does your son like, but I will make him surprised.

I really hope that day. I want to see your son how big your son is, and I want to meet not only your wife but also your parents. And I absolutely come to the party, so don't be worry if I'm late.

Thanks again for inviting me!
Yours sincerely,
Traverse

Nhận xét của giáo viên :

Dear Andy,
Thanks for inviting me to your son's 6th birthday. I'm không viết tắt trong thư formal very glad that your son is entering 6 years old. So he's ready to go to school, right? lan man nội dung I miss him a lot!

And I will join this party, of course. He's also my son too. But it's okay if I'm 15 minutes late? đây không phải câu hỏi, because on that day I have to attend a conference?. I will bring my daughter follow me too diễn đạt word by word. I don't know what present does your son like dùng mệnh đề tường thuật, dùng wh-word + S + V, but I will make him surprised.

I really hope that day will come soon. I want to see your son how big your son is, and I want to meet not only your wife but also your parents không cần thiết. And I absolutely come to the party, so don't be worry if I'm late.

Thanks again for inviting me!
Yours sincerely,
Traverse

Bạn diễn đạt rối, vận dụng ngữ pháp chưa chính xác và quan trọng là nội dung chưa tập trung trọng tâm. Bạn cần viết thư tới Andy Smith với cương vị là Traverse để phản hồi thư mời tới dự tiệc sinh nhật con trai cô ấy như sau:

-  Cám ơn lời hỏi thăm của cô ấy và hỏi thăm lại

- Thể hiện thái độ vui mừng khi biết gia đình cô ấy sắp tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai tròn 6 tuổi vào ngày 4/12 tuần tới

- Đồng thời cũng thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được lời mời tới dự bữa tiệc sinh nhật đó. Hứa chắc chắn sẽ thu xếp thời gian để đến dự bữa tiệc đó

- Thể hiện quan điểm của bạn về kế hoạch tổ chức bữa tiệc đó: (các chi tiết trong thư đề bài)

- Cám ơn tình cảm của con trai cô ấy dành cho bạn và những bức vẽ hài hước của bạn. Thể hiện thái độ vui mừng khi biết cậu ấy là fan của bạn. Vì thể, bạn có thể hứa sẽ đến và có thể chuẩn bị 1 bức vẽ làm quà tặng cậu ấy

- Hy vọng bữa tiệc sẽ diễn ra vui vẻ