Time : 2019-08-22 15:31:18
Điểm: 10/10
The robber is breaking into the house.

Nhận xét của giáo viên :

The robber/burglar is breaking into the house.

Good job! Lưu ý nhỏ: Cả ba từ burglar, thief và robber đều chỉ là cướp nhưng có sự khác nhau:

+ THIEF: kẻ trộm cắp, mang tính lén lút, không có bạo lực xảy ra, thông thường khi người bị lấy cắp mất đồ họ không nhận ra. Thief được dùng để miêu tả các hành vi trộm cắp tại mọi thời điểm trong ngày. => danh từ chỉ sự việc tương ứng là "THEFT" (vụ trộm)

+ BURGLAR : kẻ trộm, đột nhập, thường bằng cách đột nhập vào đâu đó vào ban đêm khi chủ nhà vắng mặt , không gây ra bạo lực => 1 burglar đang lén lút đột nhập ăn trộm mà gặp chủ nhà rồi ra đe dọa, gây thương tích khi đó burglar trở thành robber =>  danh từ chỉ sự việc tương ứng là "BURGLARY" (vụ đột nhập)

+ ROBBER: kẻ cướp => miêu tả những kẻ dùng hành vi bạo lực, đe doạ, gây thương tích cho người khác để lấy đi tài sản của họ. => danh từ chỉ sự việc tương ứng là "ROBBERY" (vụ cướp)