Time : 2021-07-22 16:32:10
Điểm: 10/10
He is feeding grass to the horse.

Nhận xét của giáo viên :

He is feeding grass to the horse.

Câu viết của em đúng ngữ pháp, và đã miêu tả đúng bức tranh. Tiếp tục phát huy em nhé!