Time : 2021-07-22 16:21:27
Điểm: 10/10
The man is feeding the grass to the horse.

Nhận xét của giáo viên :

The man is feeding the/some grass to the horse.

Câu viết của em đúng ngữ pháp, và đã miêu tả đúng bức tranh. Tiếp tục phát huy em nhé!