Time : 2021-07-22 16:25:31
Điểm: 10/10
The man is feeding the grass to his horse.
.

Nhận xét của giáo viên :

The man is feeding the/some grass to his horse.

Câu viết của em đúng ngữ pháp, và đã miêu tả đúng bức tranh. Tiếp tục phát huy em nhé!