Time : 2021-07-22 16:29:44
Điểm: 10/10
The man is feeding the horse some grass.

Nhận xét của giáo viên :

The man is feeding the horse some grass.

Câu viết của em đúng ngữ pháp, và đã miêu tả đúng bức tranh. Tiếp tục phát huy em nhé!