Time : 2021-07-01 17:33:55
Điểm: 10/10
He is plugging his charger into the plug.

Nhận xét của giáo viên :

Câu miêu tả rõ ràng, chính xác.