Time : 2021-07-01 15:54:21
Điểm: 10/10
He is plugging in his phone charger.

Nhận xét của giáo viên :

Câu miêu tả rõ ràng, chính xác.