Time : 2020-09-10 18:05:36
Điểm: 0/10
Young people are often influenced by their peers.

Nhận xét của giáo viên :

Em cố gắng viết 1 bài essay (gồm 3 phần: introduction, body, conclusion) và trả lời câu hỏi của đề bài nhé!