Time : 2015-02-14 10:27:23
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đọc bài rất xuất sắc. Hãy tiếp tục thể hiện khả năng của mình ấn tượng như vậy nhé!