Time : 2015-02-22 19:05:20
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đọc rất đúng với yêu cầu của bài. Nhiều bạn đọc rất tốt nhưng lại chưa thật sự theo đúng với yêu cầu của bài đặt ra. Thầy đánh giá cao điều đó. Vì vậy, mặc dù ở hai lượt đọc cuối, từ "And" em đọc có lạc đi một chút nhưng thầy vẫn tặng em 10 điểm. Chúc mừng em!