Time : 2015-02-13 19:28:34
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đọc bài rất hay. Hơi tiếc là âm /p/ kết thúc các từ : Sleep, weep và sheep em đọc chưa rõ ràng lắm. Dù sao, thầy vẫn sẽ dành cho em điểm tối đa. Hãy tiếp tục cố gắng thể hiện khả năng của mình hơn nữa!