Time : 2015-02-13 11:08:06
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đã thể hiện một bài đọc xuất sắc. Em cần tiếp tục cố gắng thể hiện khả năng của mình như vậy nhé. Chúc mừng em với một điểm số rất cao!