Time : 2014-12-15 16:32:49
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Bài đọc của em rất tốt. Em xứng đáng nhận được điểm số cao và nhiều lời khen. Tuy vậy, chất lượng âm thanh là điều em vẫn cần phải cải thiện ở lần gửi bài sau đó nhé!