Time : 2014-12-16 08:39:05
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đọc rất cố gắng. Mặc dù vẫn có đôi khi phát âm đuôi -es sau từ "Shines" chưa rõ nhưng như vậy cũng là đáng khen rồi. Em hãy tiếp tục cố gắng nhé!