Time : 2014-12-15 20:10:10
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Bài đọc của em khá hay với cách phát âm rõ ràng và hay. Tuy vậy, em cần nhớ không nên đọc từ "Where" mạnh như vậy nhé. Về xác định độ nhấn mạnh các từ trong câu, em cần tham khảo kĩ hơn bài đọc mẫu. Chúc em học tốt.