Time : 2014-12-22 17:59:15
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đọc rất cố gắng và cẩn thận. Em xứng đáng nhận được điểm số cao với sự cố gắng của mình. Chúc mừng em!