Time : 2015-12-28 08:47:10
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đọc bài rất xuất sắc và em tỏ ra rất tự tin với khả năng của mình. Em hoàn toàn xứng đáng với điểm số cao nhất.