Time : 2015-12-27 15:40:21
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em có hướng luyện tập đúng cách và sự cố gắng. Điều đó giúp cho phát âm của em, thầy thấy, đã ngày một tiến bộ. Hãy tiếp tục cố gắng thêm nữa em nhé.