Time : 2016-09-11 16:37:53
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em thể hiện bài đọc lần này rất ấn tượng!

 

Cô chúc mừng em với một điểm số tối đa.