Time : 2016-09-09 11:02:32
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Bài đọc của em trôi chảy, mềm mại và truyền cảm.
Em xứng đáng với một số điểm tốt!

Chúc em luôn học tập tốt nhé.