Time : 2016-05-06 21:12:41
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em thể hiện rất xuất sắc khả năng của mình trong bài đọc lần này. Chúc mừng em với điểm số tối đa!