Time : 2016-05-06 20:59:47
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em đọc bài rất tốt. Tuy nhiên, để vươn tới mức xuất sắc em cần phải tập thêm để có thể đọc bài trôi chảy và tự tin hơn nữa.