Time : 2016-05-06 20:35:28
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Bài này thì em đã thể hiện rất xuất sắc rồi. Thầy chúc mừng em!