Time : 2016-05-06 20:10:11
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Em có nền tảng phát âm rất chuẩn xác đó. Thầy rất ấn tượng. Nếu em tiếp tục tập luyện tốt như vậy thì phát âm của em sẽ còn sắc nét hơn nữa!