Time : 2016-04-08 15:50:22
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Khả năng phát âm của em rất vững vàng. Em đã thể hiện rất ấn tượng khả năng của mình. Thầy chúc mừng em!