Time : 2016-04-08 20:34:42
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Thầy rất thích bài đọc của em. Em đọc bài thực sự nhập tập và hết sức tự tin. Em đã thể hiện ấn tượng khả năng của mình!