Time : 2016-04-08 17:25:36
Điểm: 10/10

Nhận xét của giáo viên :

Thầy nghĩ rằng nếu chịu khó tập thêm thì chắc chắn em đã có thể phát âm bài đọc này một cách trôi chảy hơn nữa. Dù sao thầy vẫn sẽ khuyễn khích em với điểm tối đa. Hãy tiếp tục thể hiện mình nhé.