Time : 2020-03-01 20:12:38
Điểm: 8/10
NASA female scientist dies at 101

Kinda Johnson, a NASA mathematician, who is famous for her extremely quick brain like “human computer”, died on February 24, at the age of 101.

When the National Aeronautics and Space Administration was first established, all the facility & equipment were very unsophisticated, Ms. Kinda and her colleagues had to calculate the orbit of the space shuttle with themselves without the help of any calculators. Her contributions helped the United States become the first country to successfully put the man on the Moon. The quiet life of this black woman is also portrayed in the book and movie of the same name: "Hidden figures”.

The NASA stated “We would never forget Kinda Johnson. Many great milestones in human history could not have been reached without her contribution. The story of Kinda Johnson's life would always be the inspiration for the next generation to inspire the next generation ”

At a White House ceremony in 2015, Ms. Kinda Johnson was presented with the Presidential Medal Freedom by President Obama. This is the highest civilian honor for American.Nhận xét của giáo viên :

NASA's sở hữu cách female scientist dies nên dùng quá khứ vì bà ấy đã mất at 101

Kinda Johnson, a NASA's mathematician, who is famous for her extremely quick brain like “human computer”, died on February 24, at the age of 101.

When the National Aeronautics and Space Administration was first established, all the facility & equipment dùng danh từ số nhiều sau all were very unsophisticated, Ms. Kinda and her colleagues had to calculate the orbit flight trajectories of the space shuttle with themselves without the help of any calculators. Her contributions helped the United States become the first country to successfully put the man on the Moon. The quiet life of this black woman is also portrayed nên dùng quá khứ đơn in the book and movie of the same name both titled: "Hidden figures”.

The NASA stated “We would will (hiện tại và tương lai) never forget Kinda Johnson. Many great milestones in human history could not have been reached without her contribution. The story of Kinda Johnson's life would is (hiện tại đơn với always) always be the inspiration for the next generation to inspire the next generation The NASA family will never forget Katherine Johnson's courage and the milestones we could not have reached without her. Her story and her grace continue to inspire the world

At a White House ceremony in the White House in 2015, Ms. Kinda Johnson was presented with the Presidential Medal Freedom by President Obama. This is the highest civilian honor for American.

 

Nhìn chung, cách dịch bài của bạn làm rõ ý dịch và nội dung của bài, chỉ có 1 số lỗi về thì và số của danh từ bạn nên lưu ý để hoàn thiện bài dịch hơn nhé.

 

Điểm: 7.5

P/S:

Bài dịch cách đây 2 tuần mình đã phân tích cho bạn rõ ràng rồi: nếu bạn dùng mệnh đề trạng ngữ when thì bạn mới chỉ có mệnh đề trạng ngữ when, chưa có mệnh đề chính. Bạn đã ghép ý của ý sau vào để kết hợp với mệnh đề trạng ngữ này. Bạn cần xác định ý sau của nó là mệnh đề tương phản nhé, không thể kết hợp được, hơn nữa yêu cầu đề bài là 2 ý khác nhau hoàn toàn. Còn phân tích kĩ chữ "khi" ở đây, bạn có thể hiểu là ở độ tuổi 36, không phải cứ nhất thiết dịch là when bởi vì bạn cần dịch theo văn cảnh để cung cấp thông tin và cấu trúc ngữ pháp cho đúng chứ không phải dịch theo chữ.

Còn bài dịch tuần này: nếu theo ý mình nhận xét cho các bạn khác: On the first days when the National Aeronautics and Space Administration was established/ set up ...thì mệnh đề này được coi là mệnh đề quan hệ với trạng ngữ để giải thích cho danh từ chỉ thời gian days