Time : 2019-08-16 17:32:27
Điểm: 10/10
Các chuyên gia cho rằng, quy kết những kẻ xả súng hàng loạt có vấn đề về tâm thần là "không chính xác" và có ý "xúc phạm"

Tổng thống Donald Trump đã gọi hai vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần ở EI, Paso thuộc bang Texas và Dayton, bang Ohio là có "vấn đề về tâm thần."

Phát biểu vào hôm thứ hai, Trump cho rằng, "Chúng ta phải cải cách đạo luật về sức khỏe tâm thần nhằm xác định rõ hơn những đối tượng bị rối loạn tâm thần có thể có những hành vi bạo lực và đảm bảo những đối tượng này không chỉ được điều trị mà còn phải giam cầm khi cần thiết. Những người có vấn đề về tâm thần và thù hận bóp cò, súng không tự bóp cò."

Nhưng các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, trong đó có các đại diện của hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) cho rằng điều này là "vô căn cứ" khi quy kết những kẻ xả súng hàng loạt có vấn đề về tâm thần thay vì xem xét các yếu tố khác như lòng thù hận, niềm tin mù quáng và quyền sở hữu súng đạn.

Giám đốc điều hành hiệp hội Tâm lý học Mỹ Arthur Evans cho rằng, "gọi những kẻ xả súng hàng loạt có vấn đề về tâm thần là "không chính xác và có ý xúc phạm."

Bệnh tâm thần ảnh hưởng tới hàng triệu người trên khắp nước Mỹ. Theo Liên minh Quốc gia về bệnh tâm thần (NAMI), cứ khoảng 5 người thì có 1 người ở Mỹ, tức là khoảng 46.6 triệu người mắc bệnh tâm thần trong một năm cụ thể.

Ông Evans cho rằng, "thực tế thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ xả súng hàng loạt. Nếu đây là vấn đề về sức khỏe tâm thần và là nguyên nhân duy nhất ở đây thì ta sẽ nhận thấy số vụ xả súng hàng loạt là xấp xỉ nhau trên khắp thế giới nhưng chúng ta không nhận thấy điều này."

[removed]

Nhận xét của giáo viên :

Các chuyên gia cho rằng, quy kết những kẻ xả súng hàng loạt có vấn đề về tâm thần là "không chính xác" và có ý "xúc phạm"

Tổng thống Donald Trump đã gọi hai vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần ở EI, Paso thuộc bang Texas và Dayton, bang Ohio là có "vấn đề về tâm thần."

Phát biểu vào hôm thứ hai, Trump cho rằng, "Chúng ta phải cải cách đạo luật về sức khỏe tâm thần nhằm xác định rõ hơn những đối tượng bị rối loạn tâm thần có thể có những hành vi bạo lực và đảm bảo những đối tượng này không chỉ được điều trị mà còn phải giam cầm khi cần thiết. Những người có vấn đề về tâm thần và thù hận bóp cò, súng không tự bóp cò."

Nhưng các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, trong đó có các đại diện của hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) cho rằng điều này là "vô căn cứ" khi quy kết những kẻ xả súng hàng loạt có vấn đề về tâm thần thay vì xem xét các yếu tố khác như lòng thù hận, niềm tin mù quáng và quyền sở hữu súng đạn.

Giám đốc điều hành hiệp hội Tâm lý học Mỹ Arthur Evans cho rằng, "gọi những kẻ xả súng hàng loạt có vấn đề về tâm thần là "không chính xác và có ý xúc phạm."

Bệnh tâm thần ảnh hưởng tới hàng triệu người trên khắp nước Mỹ. Theo Liên minh Quốc gia về bệnh tâm thần (NAMI), cứ khoảng 5 người thì có 1 người ở Mỹ, tức là khoảng 46.6 triệu người mắc bệnh tâm thần trong một năm cụ thể.

Ông Evans cho rằng, "thực tế thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ xả súng hàng loạt. Nếu đây là vấn đề về sức khỏe tâm thần và là nguyên nhân duy nhất ở đây thì ta sẽ nhận thấy số vụ xả súng hàng loạt là xấp xỉ nhau trên khắp thế giới nhưng chúng ta không nhận thấy điều này."

Bài dịch tốt, bạn tiếp tục phát huy nhé.