Time : 2019-08-14 19:07:08
Điểm: 10/10
Theo các chuyên gia: Việc quy chụp bệnh rối loạn tâm thần là nguyên nhân gây nên các vụ xả súng hàng loạt là "không chính xác" và mang tính "kì thị"

Tổng thống Donald Trump nhận định hai vụ xả súng hàng loạt - ở El Paso, Texas và Dayton, Ohio vào ngày cuối tuần qua là một "vấn đề do bệnh rối loạn tâm thần".

"Chúng ta phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần để có thể xác định rõ hơn những người mắc rối loạn tâm thần có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó nên được điều trị hoặc giam lại khi cần thiết", ông Trump nói trong một bài phát biểu đến công chúng hôm thứ Hai. "Chính bệnh rối loạn tâm thần và lòng hận thù là nguyên nhân gây ra điều này chứ không phải súng."

Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, gồm cả đại diện Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho rằng điều này là "vô căn cứ" khi đổ lỗi bệnh rối loạn tâm thần là nguyên nhân của các vụ xả súng hàng loạt thay vì xem xét các yếu tố có thể xảy ra khác, như do lòng hận thù, lòng tin mù quáng hay do việc tiếp cận súng quá dễ dàng.

Arthur Evans- giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc cho rằng bệnh tâm thần gây nên các vụ nổ súng hàng loạt là "không chính xác và mang tính kỳ thị".

Có đến hàng triệu người trưởng thành trên khắp nước Mỹ phải chịu ảnh hưởng của các loại bệnh tâm thần. Cứ 5 người thì 1 người mắc bệnh rối loạn tâm thần, tương đương với 46,6 triệu người mắc bệnh tâm thần trong một năm, theo số liệu của Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.

Ông Evans nói thêm: "thực tế là có nhiều lý do dẫn đến các vụ xả súng hàng loạt". "Nếu nguyên nhân chính là do bệnh tâm thần và là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn thấy sẽ là số lượng các vụ xả súng hàng loạt trên toàn thế giới sẽ như nhau và thực tế chúng ta thấy lại không phải vậy."

Nhận xét của giáo viên :

Theo các chuyên gia: Việc quy chụp bệnh rối loạn tâm thần là nguyên nhân gây nên các vụ xả súng hàng loạt là "không chính xác" và mang tính "kì thị"

Tổng thống Donald Trump nhận định hai vụ xả súng hàng loạt - ở El Paso, Texas và Dayton, Ohio vào ngày cuối tuần qua là một "vấn đề do bệnh rối loạn tâm thần".

"Chúng ta phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần để có thể xác định rõ hơn những người mắc rối loạn tâm thần có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó nên được điều trị hoặc giam lại khi cần thiết", ông Trump nói trong một bài phát biểu đến công chúng hôm thứ Hai. "Chính bệnh rối loạn tâm thần và lòng hận thù là nguyên nhân gây ra điều này chứ không phải súng."

Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, gồm cả đại diện Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho rằng điều này là "vô căn cứ" khi đổ lỗi bệnh rối loạn tâm thần là nguyên nhân của các vụ xả súng hàng loạt thay vì xem xét các yếu tố có thể xảy ra khác, như do lòng hận thù, lòng tin mù quáng hay do việc tiếp cận súng quá dễ dàng.

Arthur Evans- giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc cho rằng bệnh tâm thần gây nên các vụ nổ súng hàng loạt là "không chính xác và mang tính kỳ thị".

Có đến hàng triệu người trưởng thành trên khắp nước Mỹ phải chịu ảnh hưởng của các loại bệnh tâm thần. Cứ 5 người thì 1 người mắc bệnh rối loạn tâm thần, tương đương với 46,6 triệu người mắc bệnh tâm thần trong một năm, theo số liệu của Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.

Ông Evans nói thêm: "thực tế là có nhiều lý do dẫn đến các vụ xả súng hàng loạt". "Nếu nguyên nhân chính là do bệnh tâm thần và là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn thấy sẽ là số lượng các vụ xả súng hàng loạt trên toàn thế giới sẽ như nhau và thực tế chúng ta thấy lại không phải vậy."

Bài dịch tốt, bạn tiếp tục phát huy nhé.