Giới thiệu: Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.

Đề bài: Đề 156- Học viết thư phản hồi

Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 

Dear Sir/Madam

I normally eat lunch at the college cafeteria because it is reasonable priced, convenient and it has a friendly atmosphere.
There are, however, a number of deficiencies which I think should be put right. Firstly, although the staff try to keep the tables clean, there are not enough workers at peak times to clear their tables themselves then they have finished eating.
Unfortunately, some students do not bother to do this. Also, there are a number of students who do not wait in the queue to be served, which is very annoying for the majority of us. Finally, I think the cafeteria could have better ventilation as it gets too hot, especially in the summer.
I think it would be a good idea if more signs were put around the cafeteria asking students to put their dirty plates and cutlery on the trolleys provided and to throw away their leftovers and rubbish. Also, I think we should tell students when they are being anti-social and jumping the queue. Finally, could we please have a few windows open when things get too hot?

Yours faithfully,

Direction: A student eats at the college cafeteria every lunchtime and he thinks that it needs some improvements. Therefore, he wrote to the cafeteria owners to express his suggestions. As if you were the owner, write him an appropriate response.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.
Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
14:01:29 24-07-2014

Xem bài gửi
8
2
16:14:18 24-07-2014

Xem bài gửi
8
3
22:11:43 24-07-2014

Xem bài gửi
8
4
14:15:08 24-07-2014

Xem bài gửi
7
5
19:03:44 24-07-2014

Xem bài gửi
7
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.538.610
Thành viên mới nhất:
nhimxinhcuame
Đang trực tuyến: 860

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng nâng cao tối 25/7

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 22/07/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A tối 25/7

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Duy nhất trong 2 ngày 23/7-24/7

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản tối 29/7

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: 23/7/2014-28/7/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký