Giới thiệu: Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.

Đề bài: Đề 161 - Học viết thư phản hồi

Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 

Dear Mary,

I am very much looking forward to your visit to my city. Just think: after all these years of writing to each other, we will finally have the chance to meet! However, I regret to inform you that I will not be able to meet you at the airport as soon as you arrive.
The reason is that your flight will arrive early in the morning, and the quickest time I can get to the airport will be about an hour after you land. Please wait for me in the arrival lounge. You should be able to have breakfast there while you wait.
By the way, as we have never met I must tell you how to recognize me: I am of medium height and have a small mustache. In addition, I will be carrying a copy of the morning newspaper tucked under my left arm.
Looking forward to our first meeting.

Yours sincerely,
Harry

Direction: Harry's pen pal, Mary, is going to visit his city. However, he can not manage to meet her at the airport on time. Therefore, he wrote a letter asking her to wait for him at the airport and tell her how to identify him. As if you were Mary, write him a suitable response.

Thời gian còn lại 3 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.
Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
16:29:01 28-08-2014
10
2
22:27:04 28-08-2014
10
3
13:44:34 28-08-2014
9
4
15:50:55 28-08-2014
9
5
21:20:25 28-08-2014
9
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  • n3v3rgiv3up : Câu này chọn gì ạ.và TẠI SaO LẠI CHỌN ĐƯỢC NHƯ VẬY hả cô(các bạn đừng trả lời mỗi 1 đáp án nha.đáp án mình có rùi nhưng k hiểu )? For a ___of reasons,he wouldn't accept our offer A:variation B: variant C:variety D:varying
  • duy4adamha : jai dk ko
  • n3v3rgiv3up : Câu này chọn gì ạ.và TẠI SaO LẠI CHỌN ĐƯỢC NHƯ VẬY hả cô(các bạn đừng trả lời mỗi 1 đáp án nha.đáp án mình có rùi nhưng k hiểu )?? He expects ____soon. A :arrive B:arrival C:to arrive D:arriving
  • n3v3rgiv3up : : Câu này chọn gì ạ.và tại sao lại chọn được như vậy hả cô? _______finished the task.he couldn't take a vacation. A:had not B: have not C:not having D:having not
  • lina06 : cô ơi nick lananhmin của em bị chép phạt vô cớ cô ơi
  • n3v3rgiv3up : Câu này chọn gì ạ.và TẠI SaO LẠI CHỌN ĐƯỢC NHƯ VẬY hả cô(các bạn đừng trả lời mỗi 1 đáp án nha.đáp án mình có rùi nhưng k hiểu )? For more____,contact us at 7893741 A:inform B:informed C:information D:informations
  • leluunhatlinh02 : Ai muốn kết bạn vs mk thì ủng hộ mk điểm 10 nha http://www.tienganh123.com/hat-tieng-anh/12759/1520300
  • leluunhatlinh02 : Ai muốn kết bạn vs mk thì ủng hộ mk điểm 10 nha http://www.tienganh123.com/hat-tieng-anh/12759/1520300
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.584.915
Thành viên mới nhất:
cauutnhatran
Đang trực tuyến: 605

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản sáng 10/09

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 08/09/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản tối 11/09

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 08/09/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản tối 5/9

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 4/9/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký