Giới thiệu: Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.

Đề bài: Đề 170 - Học viết thư phản hồi

Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear John,

My friends and I are going to a sports camp in the mountains in July. We'd love you to join us there. We can play tennis, hockey, football, basketball and other sports. We can stay in rooms or sleep in tents. Which would you prefer? We'll cook together in the evenings. Is there something special from your county that you could cook?
You could fly over to Canada a few days before the sports camp and stay with me here in the city. What would you like to do before we go to the camp?
Write soon.

Robin

Direction: A friend of John's, who is from Canada, wrote him a letter to invite him to join a sports camp in July. As if you were John, write Robin an appropriate answer, including answers to Robin's questions in his letter.

Thời gian còn lại 4 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.
Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
15:58:34 30-10-2014
10
2
13:25:25 30-10-2014
8
3
15:25:49 30-10-2014
8
4
17:05:49 30-10-2014
8
5
13:52:46 30-10-2014
7
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  • funny_farm : em đã hoàn thành 2 phần bắt buộc của bài giao tiếp cơ bản unit 1 là bài luện nghe 1 và 2 , em đã gửi bài thành công , đoạn hội thoại đã hiện ra , vậy sao web vẫn chưa mở unit 2 cho em ạ ?
  • hien0142 : we are having break now we are doing many interesting things. hoa is writing a letter to her pen friend. nam is doing an english crossword . phong is telling story about Santa Claus and some student are listening to him .mai and i are reading some funny stories about pets.
  • anhthu0720041b6f : Cô ơi, cô ns đầu tháng này ra i can sinh mà. 😔😶😨🍡🍡
  • dungpdp : vao xxem gii chepp dii
  • tjeugiagia2012 : _ _ _ _ _the best student certainly demands you hard work
  • taylorswiftno1 : cô ơi, bây giờ đã có bài write me 29 rồi, nhưng mà bài write me 28 của e vẫn chưa đc chấm là sao hả cô
  • Tienganh250702 : "my best friends have been bombarding me with mails" dịch làm sao?
  • tieuthaibinh : cô ấy làm chủ tịch hội đồng quản trị khi mới vừa tuổi trung niên giỏi thật nói sao ạ
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.683.632
Thành viên mới nhất:
maiphuongthuyn
Đang trực tuyến: 312

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: 10% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (mục tiêu 400-450+) tối 21/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 20/10/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp 2 sáng 28/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 23/10/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp 2 tối 23/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 20/10/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản tối 28/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 24/10/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Google+