Giới thiệu: Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.

Đề bài: Đề 143- học viết thư phản hồi

Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 

Dear Sir/Madam,

I am writing to report the theft of my ID card. I am currently studying chemical engineering at University of Sydney, and I came to Australia in August 2012. My course here ends in September next year. I lost my ID card at Milsons Point Station on 21 April. I was about to catch the 9.30 morning train to Town Hall Station, and I was having a cup of coffee at the snack bar in the train station while I was waiting. The ID card was in the side pocket of my day-pack, which I carried on my shoulder. This must have been snatched while I was drinking the coffee, although I did not notice it had gone until I left the snack bar at 9.20.

My ID number is 322-00-0666  and I would be grateful if you could inform me of what I must do to obtain another ID card. I have some copies of my lost ID card; do I need to provide them? Please let me know of the procedures and the cost of a new ID card.

Yours faithfully,

Judith White


Direction: Judith White is a student at University of Sydney. Her ID card has been stolen. Thus, she writes to the Local Police Station, giving details of who she is, what happened and asking what she should do to get a new ID card. As if, you were the officer, write her a suitable answer.

Thời gian còn lại 3 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.
Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
23:15:01 17-04-2014
8
2
13:35:58 18-04-2014
8
3
20:09:49 17-04-2014
7
4
22:35:32 17-04-2014
7
5
09:21:10 18-04-2014
7
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.428.819
Thành viên mới nhất:
heysayjump
Đang trực tuyến: 619

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất: