Song 7: What color is the sky?

Chương trình học tiếng Anh trẻ em GoldenKids

What Color is the Sky?


1. Vocabulary - Từ vựng

Trong phần này các em hãy làm quen với một số từ vựng có trong bài hát đã nhé. Các em hãy kích chuột vào hình ảnh để nghe phát âm của từ.

 

Bầu trời

Màu xanh

Mặt trời

Màu vàng

Đồng cỏ

Màu xanh lá cây

Màu đỏ

 

 

2. Song - Bài hát

What Color is the Sky?


What color is the sky?

It’s blue.

It’s blue.

It’s blue.

The sky is blue.

The sky is blue.

What color is the sun?

It’s yellow.

It’s yellow.

It’s yellow.

The sun is yellow.

The sky is blue.

What color is the grass?

It’s green.

It’s green.

It’s green.

The grass is green.

The sun is yellow.

The sky is blue.

What color is an apple?

It’s red.

It’s red.

It’s red.

The apple is red.

The grass is green.

The sun is yellow.

The sky is blue.

The sky is blue.

 

3. Lecture - Bài giảng

Song 7: What color is the sky?

Slide 1/6: Introduction

Trong bài này, các em học về:

Hỏi và trả lời về màu sắc

Back
Outline
Next

 

4. Practice - Luyện tập

Vocabulary Quiz
Song 7: Vocabulary Quiz
Introduction

Song 7: The sky is blue

                 >> Multiple choice

                 >> Multiple response

                 >> Fill in the blank

Tổng số câu hỏi
8
Điểm tối đa
80
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu tối thiểu
64
Song 7: Vocabulary Quiz
Question 1 of 8\ Multiple Choice

Listen and choose the correct word.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

 

sky
blue
sun

Listen and choose the correct word.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

 

yellow
grass
green

Listen and choose the correct word.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

 

red
sun
blue

Tick on the words for colors.

(Chọn các từ chỉ màu sắc.)

 

grass
green
yellow
blue
sky
season

Tick on the words for colors.

(Chọn các từ chỉ màu sắc.)

 

duck
brother
name
red
blue
green

Type a missing letter to complete the word.

(Điền một chữ cái thiếu để hoàn thành từ.)

bl__e
Reference Answers:

Type a missing letter to complete the word.

(Điền một chữ cái thiếu để hoàn thành từ.)

y__llow
Reference Answers:

Type a missing letter to complete the word.

(Điền một chữ cái thiếu để hoàn thành từ.)

g__ass
Reference Answers:
Your result
Tổng số câu hỏi
8
Điểm tối đa
80
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu
64
Điểm của bạn
Thời gian làm

 

Grammar Quiz
Song 7: Grammar Quiz
Introduction

Song 7: The sky is blue

                 >> Sequence

                 >> Fill in the blank

Tổng số câu hỏi
8
Điểm tối đa
80
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu tối thiểu
64
Song 7: Grammar Quiz
Question 1 of 8\ Sequence

Arrange the words to make a correct sentence.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng.)

 

1
2
3
4
is
color
What
the sky?

Arrange the words to make a correct sentence.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng.)

 

1
2
3
4
color
is
the sun?
What

Arrange the words to make a correct sentence.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng.)

 

1
2
3
is
green.
It

Arrange the words to make a correct sentence.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng.)

 

1
2
3
is
It
red.

Fill A or An for each blank.

(Điền A hoặc An cho chỗ trống.)

___ train
Reference Answers:

Fill A or An for each blank.

(Điền A hoặc An cho chỗ trống.)

___ apple
Reference Answers:

Fill A or An for each blank.

(Điền A hoặc An cho chỗ trống.)

___ elephant
Reference Answers:

Fill A or An for each blank.

(Điền A hoặc An cho chỗ trống.)

___ duck
Reference Answers:
Your result
Tổng số câu hỏi
8
Điểm tối đa
80
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu
64
Điểm của bạn
Thời gian làm
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 19-06-2015
Bài viết: 19
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 35
Vui quá
Gửi lúc: 16:55:01 ngày 28-07-2015
Kim anh
Ngày tham gia: 16-07-2015
Bài viết: 12
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 12
what colour is the sky
it s blue
it blue
it blue
the sky is blue
the sky is blue
Gửi lúc: 08:28:40 ngày 28-07-2015
Ngày tham gia: 05-07-2015
Bài viết: 10
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 11
nghe cũng được
Gửi lúc: 17:37:34 ngày 27-07-2015
Ngày tham gia: 06-07-2015
Bài viết: 3
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 14
de lam roi do.
Gửi lúc: 10:20:21 ngày 27-07-2015
Ngày tham gia: 22-07-2015
Bài viết: 6
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 7
quá dễ rồi còn gì
Gửi lúc: 14:53:40 ngày 25-07-2015
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.024.242
Thành viên mới nhất:
lena21032007
Đang trực tuyến: 467

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 29/7

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 27/7

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao Tiếp 2 Sáng 5/8

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 3/8

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng nâng cao Sáng 31/7

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 29/7

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng nâng cao Tối 30/7

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 28/7

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký