Song 7: What color is the sky?

Chương trình học tiếng Anh trẻ em GoldenKids

What Color is the Sky?


1. Vocabulary - Từ vựng

Trong phần này các em hãy làm quen với một số từ vựng có trong bài hát đã nhé. Các em hãy kích chuột vào hình ảnh để nghe phát âm của từ.

 

Bầu trời

Màu xanh

Mặt trời

Màu vàng

Đồng cỏ

Màu xanh lá cây

Màu đỏ

 

 

2. Song - Bài hát

What Color is the Sky?


What color is the sky?

It’s blue.

It’s blue.

It’s blue.

The sky is blue.

The sky is blue.

What color is the sun?

It’s yellow.

It’s yellow.

It’s yellow.

The sun is yellow.

The sky is blue.

What color is the grass?

It’s green.

It’s green.

It’s green.

The grass is green.

The sun is yellow.

The sky is blue.

What color is an apple?

It’s red.

It’s red.

It’s red.

The apple is red.

The grass is green.

The sun is yellow.

The sky is blue.

The sky is blue.

 

3. Lecture - Bài giảng

Song 7: What color is the sky?

Slide 1/6: Introduction

Trong bài này, các em học về:

Hỏi và trả lời về màu sắc

Back
Outline
Next

 

4. Practice - Luyện tập

Vocabulary Quiz
Song 7: Vocabulary Quiz
Introduction

Song 7: The sky is blue

                 >> Multiple choice

                 >> Multiple response

                 >> Fill in the blank

Tổng số câu hỏi
8
Điểm tối đa
80
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu tối thiểu
64
Song 7: Vocabulary Quiz
Question 1 of 8\ Multiple Choice

Listen and choose the correct word.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

 

sky
blue
sun

Listen and choose the correct word.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

 

yellow
grass
green

Listen and choose the correct word.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

 

red
sun
blue

Tick on the words for colors.

(Chọn các từ chỉ màu sắc.)

 

grass
green
yellow
blue
sky
season

Tick on the words for colors.

(Chọn các từ chỉ màu sắc.)

 

duck
brother
name
red
blue
green

Type a missing letter to complete the word.

(Điền một chữ cái thiếu để hoàn thành từ.)

bl__e
Reference Answers:

Type a missing letter to complete the word.

(Điền một chữ cái thiếu để hoàn thành từ.)

y__llow
Reference Answers:

Type a missing letter to complete the word.

(Điền một chữ cái thiếu để hoàn thành từ.)

g__ass
Reference Answers:
Your result
Tổng số câu hỏi
8
Điểm tối đa
80
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu
64
Điểm của bạn
Thời gian làm

 

Grammar Quiz
Song 7: Grammar Quiz
Introduction

Song 7: The sky is blue

                 >> Sequence

                 >> Fill in the blank

Tổng số câu hỏi
8
Điểm tối đa
80
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu tối thiểu
64
Song 7: Grammar Quiz
Question 1 of 8\ Sequence

Arrange the words to make a correct sentence.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng.)

 

1
2
3
4
is
color
What
the sky?

Arrange the words to make a correct sentence.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng.)

 

1
2
3
4
color
is
the sun?
What

Arrange the words to make a correct sentence.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng.)

 

1
2
3
is
green.
It

Arrange the words to make a correct sentence.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng.)

 

1
2
3
is
It
red.

Fill A or An for each blank.

(Điền A hoặc An cho chỗ trống.)

___ train
Reference Answers:

Fill A or An for each blank.

(Điền A hoặc An cho chỗ trống.)

___ apple
Reference Answers:

Fill A or An for each blank.

(Điền A hoặc An cho chỗ trống.)

___ elephant
Reference Answers:

Fill A or An for each blank.

(Điền A hoặc An cho chỗ trống.)

___ duck
Reference Answers:
Your result
Tổng số câu hỏi
8
Điểm tối đa
80
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu
64
Điểm của bạn
Thời gian làm
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 29-09-2013
Bài viết: 137
• Điểm thành tích: 5
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 216
hayyyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 09:53:41 ngày 26-02-2015
Kim Soo Hyun người e yêu
Ngày tham gia: 14-01-2015
Bài viết: 17
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 23
hu
Gửi lúc: 20:11:17 ngày 20-02-2015
các cau chơi trò cuôc chiến thây ma chưa,tớ chơi tới màng 30999 rồi đó
Ngày tham gia: 13-07-2014
Bài viết: 199
• Điểm thành tích: 4
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 216
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Gửi lúc: 22:36:37 ngày 19-02-2015
Acchi Kocchi
Ngày tham gia: 02-09-2014
Bài viết: 7
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 20
1)70/80
2)80/80
qu dễ
Gửi lúc: 11:19:27 ngày 18-02-2015
Ngày tham gia: 22-06-2014
Bài viết: 96
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 79
de qua nhug mk sai mat mot cau .
Quiz:80/80
Gramm Quiz:70/80
Hihihi:b
Gửi lúc: 18:26:38 ngày 14-02-2015
Chipu 5 $ Online
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.821.656
Thành viên mới nhất:
sang3ak3
Đang trực tuyến: 229

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 950,000đ/khóa

Cho học viên đăng ký lớp học:

PHÁT ÂM CƠ BẢN Sáng 25/03

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,320,000đ/khóa

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B Tối 23/03

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,000,000đ/khóa

Cho học viên đăng ký lớp học:

GIAO TIẾP 2 Sáng 18/03

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký