Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  • nhatrang18 : IOE 8: Vòng 11: Bài 4 (nghe): The teacher decided to _ _ _ _ _ _ the naughty students.
  • matvictim : http://www.tienganh123.com/hat-tieng-anh/13049/1462689 ... uh
  • hoangthihuong89 : Co lam ho em cau nay: Viết lại câu văn sau sao cho nghĩa không thay đổi, sử dụng từ gợi ý trong ngoặc. My brother gave up drinking wine a month ago. (anymore)
  • panda2002 : my oh my có nghĩa là gì???
  • tahongnhung1810 : cô ơi, em lấy lại mật khẩu rồi nhưng làm thế nào để không cho hacker lấy lại mật khẩu được ạ, cô đổi cho em nick gmail có được không ạ
  • matvictim : http://www.tienganh123.com/hat-tieng-anh/13049/1462689 :">
  • kimngocanh123 : Người khuyết tật TA dịch sao cô?
  • thaohp6a1 : điền từ thích hợp:one day mr.ba went to the shop and ....a cat,a mouse,and a large piece....cheese at a....Then he had to....the road to....his car.Hecould only carry....of these things........could not leave the....alone with the mouse because the cat would....the mouse......he could not leave the mouse alone with the cheese because the mouse would eat the cheese.Can you give your idea in this situation?
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.683.632
Thành viên mới nhất:
huynhthithuhien123
Đang trực tuyến: 250

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: 10% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (mục tiêu 400-450+) tối 21/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 20/10/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp 2 sáng 28/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 23/10/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp 2 tối 23/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 20/10/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản tối 28/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký trước 24/10/2014

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Google+