Nghe bài hát: The Hello Song


The Hello Song


Get up on your feet and to everyone you meet
Say hello, hello, hello, hello
When you meet somebody new
The first thing you should do is say hello, hello, hello, hello
Say it high, say it low
Say it fast, say it slow

Get up on your feet and to everyone you meet
Say hello, hello, hello, hello
Cause when you wanna make a new friend
Give a great big smile
And say hi, hello, my name is
And before you know it
You'll have a brand-new pal
True blue, till the end
Brand-new friend say it again
Say it high, say it low
Say it fast, say it slow

Get up on your feet and to everyone you meet
Say hello, hello, hello, hello
Say it high, say it low
Say it fast, say it slow
Get up on your feet and to everyone you meet

 

Bé Hãy Chọn Các Phần Khác Thuộc Bài Học Này Để Tiếp Tục Nhé!

Bài Học  Bài Tập  Học và Chơi  Download 
Trợ giúp
Trợ giúp online: trogiup.tienganh123
» Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
» Cách đăng kí thành viên VIP.
Google+