Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  • nacutebi : Thi hát tiếng Anh Còn 0 ngày Viết qua tranh (dễ) Còn 4 ngày Dịch Anh - Việt Còn 3 ngày Luyện nói tiếng Anh
  • nacutebi : Thi hát tiếng Anh Còn 0 ngày Viết qua tranh (dễ) Còn 4 ngày Dịch Anh - Việt Còn 3 ngày Luyện nói tiếng Anh
  • nacutebi : ate Còn 3 ngày Nghe và đọc lại Còn 5 ngày Viết Thư Phản Hồi Còn 4 ngày Dịch Việt - Anh Còn 3 ngày Listening and Writing - Easy Còn 4 ngày Viết Essay Còn 4 ngày Dịch Việt - Anh - intermediate Còn 3 ngày Listening and Writing - Advanced Còn 5 ngày
  • nacutebi : Thi hát tiếng Anh Còn 0 ngày Viết qua tranh (dễ) Còn 4 ngày Dịch Anh - Việt Còn 3 ngày Luyện nói tiếng Anh Còn 5 ngày Học viết tiếng Anh qua tranh Còn 3 ngày Dịch Anh - Việt - intermediate Còn 3 ngày Nghe và đọc lại Còn 5 ngày Viết Thư Phản Hồi Còn 4 ngày
  • nuhoangbanggia1710 : It / not difficult / translate / this sentence / English
  • dangquynhtrang2004 : E nhờ cô duyệt avt giùm e nha cô...
  • phanthienphuc : 1076 ng` on ^_^
  • kimngocanh123 : . ' effect , tolerance , support , community ' The researchers also found 77% of the schools reported an improved on ... parental attitudes to disability and 85% saw greater parental . . . . , both among parents with disabled children and those without . Điền từ gì đây ạ ?
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.391.365
Thành viên mới nhất:
trandinhthutrang
Đang trực tuyến: 539

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,180,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 15/6

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,095,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 16/6

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,105,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 9/6

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,400,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 17/6

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký