Bài 1
 • Học từ vựng
  196571
  3993
 • Học ngữ pháp phần 1 - Từ chỉ số lượng bất định: Many, Much, A lot of, Lots of, Plenty of
  107760
  2671
 • Học ngữ pháp phần 2 - Cách dùng: Too, So
  67505
  1870
 • Học ngữ pháp phần 3- Wh question words - Từ để hỏi bắt đầu bằng "Wh"
  49346
  1471
 • Học nghe phần 1 - Means of Transport
  70514
  1538
 • Học nghe phần 2 - The ways of greeting in English
  39039
  1074
 • Học đọc tiếng Anh - Bully For You
  47185
  1437
Các thể loại khác cùng chuyên mục
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.433.054
Thành viên mới nhất:
nghi_124
Đang trực tuyến: 315

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất: