Pronunciation


Bài học VIP

Pronunciation

Stress in more than three-syllable words

Introduction

Cách nhấn trọng âm đối với các từ có nhiều hơn ba âm tiết

1. Trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước các hậu tố: -ial, -ual, -ian, -ion, -ical, -ity, -ify, -itive, -itude, -logy, -graphy, -cient, -ious, -eous, -uous, -ic, -ible
Eg: arti'ficial , re'petitive , intel'lectual , pro'ficient , in'visible , socio'logical

2. Trọng âm được đặt ở âm tiết thứ hai trước các hậu tố: -ate, -ize, -ary
Eg: 'summarize , 'dictionary , con'gratulate

3. Những hậu tố mang trọng âm: -ain, -ee, -ese, -eer, -ette

Eg: enter'tainment , refu'gee

4. Các tiền tố và hậu tố thêm vào không ảnh hưởng đến quy tắc đặt trọng âm: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, ish (áp dụng với tính từ), -like, -less, -ly, -ment, -ness, -ous, -fy, -wise, -y
Eg

em'ploy emp'loyment
con'venience incon'venience
'nation inter'national

5. Ngoại lệ

-ee com'mit com'mittee

-ic

'luna 'lunatic

-ion

'televise 'television

-ize & -ization

'regular

 

'regularize

'regularization

'character

 

'characterize

characteri'zation

'hospital

 

'hospitalize

hospitali'zation

-tary 'element ele'mentary
'supplement supple'mentary
'document docu'mentary

 

Practice

eco'nomics phi'losophy soci'ology ge'ographical
psy'chology engi'neering mathe'matics arche'ology

Pronunciation Quiz

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 10-03-2013
Bài viết: 317
• Danh hiệu: Kiến Kim Cương
• Điểm thành tích: 31
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 179
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Gửi lúc: 20:07:22 ngày 18-04-2014
Cutit_2003
Ngày tham gia: 02-08-2013
Bài viết: 41
• Danh hiệu: Kiến Thép
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 97
chẳng vui gì hết
Gửi lúc: 23:19:12 ngày 17-04-2014
Queen fun
Ngày tham gia: 04-03-2014
Bài viết: 135
• Danh hiệu: Kiến Bạc
• Điểm thành tích: 28
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 38
vui ghê
Gửi lúc: 15:24:37 ngày 17-04-2014
Học, học toán , học lí, học hóa, học 123
Ngày tham gia: 02-02-2014
Bài viết: 128
• Danh hiệu: Kiến Đồng
• Điểm thành tích: 25
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 64
hay quá trời ơi mẹ ơi con ăn mì tôm
Gửi lúc: 20:05:58 ngày 05-04-2014
songoku là nhất
Ngày tham gia: 06-07-2013
Bài viết: 553
• Danh hiệu: Kiến Chúa
• Điểm thành tích: 26
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 196
2222222222222222222
Gửi lúc: 21:11:53 ngày 19-03-2014
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.427.858
Thành viên mới nhất:
meocon5b_hm
Đang trực tuyến: 510

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất: