Bài 13
 • In this section you will learn the new words in unit 13 in the textbook.
  8777
  137
 • he Olympic Games
  6594
  62
 • The Olympic Sport
  5867
  71
 • Describe a football match
  13293
  59
 • Double comparison
  7156
  102
 • Linking
  4520
  85
 • This section provides you with the key to the tasks and exercises in the textbook.
  3152
  59
Các thể loại khác cùng chuyên mục
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.428.819
Thành viên mới nhất:
benamlun12347378
Đang trực tuyến: 21

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất: