Bài 13
 • In this section you will learn the new words in unit 13 in the textbook.
  8804
  138
 • he Olympic Games
  6608
  62
 • The Olympic Sport
  5878
  72
 • Describe a football match
  13324
  60
 • Double comparison
  7176
  102
 • Linking
  4528
  85
 • This section provides you with the key to the tasks and exercises in the textbook.
  3156
  59
Các thể loại khác cùng chuyên mục
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.431.888
Thành viên mới nhất:
quynhanh1004
Đang trực tuyến: 227

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất: