Writing


Bài học VIP

Writing

Write a paragraph about a day of your routine. Begin as follow:

Everyday, I often get up at six and then wash my teeth and my face....................

 

Pre-writing

Make sentences about your typical day routine. Here are some examples:

  • get up at 6 and wash my teeth and face
  • have breakfast at 6.30
  • watch the news at 7
  • go to school at 7.30
  • have lunch at 12
  • have a short rest at 12.30
  • going out with friends
  • ______________________.
  • ______________________.

Example

Everyday, I often get up at six and then I wash my teeth and face.

 

Writing

Submit your writing in the comment section.

 

Sample

Every day, I often get up at six and then I wash my teeth and face. After getting dressed, I often have bread or noodles for breakfast at 6:30. My classes start quite late, so I still have time to watch the news with my father at 7 a.m. before going to school at 7:30 by bike. At school I learn a lot of interesting subjects and things. I have a five-minute break after each period when I often play shuttlecock with my friends. The classes finish at 11:30 and I arrive home at 12. I have lunch with my family and then have a nap for about thirty minutes. In the afternoon I usually spend 2 hours stuying and reviewing my lessons. After that I can do whatever I want. I am a pet lover, so I raise a dog and a cat. I play with them every day. I feed my pets two times a day and walk my dog every evening. Music is my hobby so I listen to it whenever I have some free time. I also help my mom clean the house, prepare dinner. In the everning after having dinner, my family sit together in the living room watching Tv and chatting with each other. My day ends with a sound sleep.

 

 

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 08-08-2015
Bài viết: 5
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 26
Every day, I often get up at six and then I wash my teeth and face. After getting dressed, I often have bread or noodles for breakfast at 6:30. My classes start quite late, so I still have time to watch the news with my father at 7 a.m. before going to school at 7:30 by bike. At school I learn a lot of interesting subjects and things. I have a five-minute break after each period when I often play shuttlecock with my friends. . After that I can do whatever I want. I am a pet lover, so I raise a dog and a cat. I play with them every day. I feed my pets two times a day and walk my dog every evening. Music is my hobby so I listen to it whenever I have some free time. I also help my mom clean the house, prepare dinner. In the everning after having dinner, my family sit together in the living room watching Tv and chatting with each other. My day ends with a sound sleep.


Gửi lúc: 21:59:47 ngày 25-08-2016
Ngày tham gia: 12-07-2016
Bài viết: 0
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ:
• Điểm học bạ: 9
Every day, I often get up at six and then I wash my teeth and face. After getting dressed, I often have bread or noodles for breakfast at 6:30. My classes start quite late, so I still have time to watch the news with my father at 7 a.m. before going to school at 7:30 by bike. At school I learn a lot of interesting subjects and things. I have a five-minute break after each period when I often play shuttlecock with my friends. . After that I can do whatever I want. I am a pet lover, so I raise a dog and a cat. I play with them every day. I feed my pets two times a day and walk my dog every evening. Music is my hobby so I listen to it whenever I have some free time. I also help my mom clean the house, prepare dinner. In the everning after having dinner, my family sit together in the living room watching Tv and chatting with each other. My day ends with a sound sleep.
Gửi lúc: 15:42:41 ngày 25-08-2016
Ngày tham gia: 03-02-2016
Bài viết: 1
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 63
Every day I get up at 5:30 am and then I wash my face and brush my teeth. Then I do exercise morning.I have a breakfast at 6:00 and I often have bread and noddles for breakfast. I arrive to school at 6:45. At school I study a lot of things with my subjects and in a break I usually play soccer ỏ volleyball with my friends. The classes finish at 11:20 and I arrive home at 11:45, I have lunch with my family and then I have a nap about 3 hours. In the afternoon I usually plays guitar and read comic books. After that I play soccer with my brother. In the evening, I help my mother to cook dinner. After dinner I take a shower. And then Ido my homeworks. After studying I usually play games or watch TV. I go to bed at 11:00 pm. My day ends with a sounds sleep.
Gửi lúc: 22:46:18 ngày 24-08-2016
Ngày tham gia: 15-06-2015
Bài viết: 73
• Điểm thành tích: 4
• Sổ học bạ:
• Điểm học bạ: 114
Everyday, I get up at 6:00. I brush my teeth and wash my face. It takes me about 5 minutes. Then I brush my hair and have a breakfastat about 20 minutes. I getting dressed and go to school by bike at 6:45. I arrive to scool at 7:00and go home at 10:00. At 11:00 I have lunch with my family. after the meal, I have a short break and I go to school at 12: 30. At 5:00 I go home and play badminton. In the evening, I do my home work and go to bed at 22:00.
Gửi lúc: 08:50:28 ngày 24-08-2016
^_^
Ngày tham gia: 14-06-2016
Bài viết: 3
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ:
• Điểm học bạ: 6
Every day I get up at 6.00 a.m then I wash my face , brush my teeth about 10 minutes . I have breakfast at 6.30n a.m with my family . At 6.45 a.m I go to school by bike . I am at school from 7a.m to 11 a.m . I come back home at 11.30 am .I have lunch with my parents at 12 o'clock . After meal I have a rest at 12.30 o'clock .In the afternoon I watch TV and play games about 2 hours .Then I do my home work .I have dinner at 7 .00 pm . I read books after dinner . At 9.00 pm I go to bed .
Gửi lúc: 16:48:28 ngày 23-08-2016
Nguyên Lâm
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.446.672
Thành viên mới nhất:
hachi_1203
Đang trực tuyến: 191

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,180,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 16/9

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 25/8

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,095,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 26/8

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký