Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
047.305.3868 (8h-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  • thangna0984 : em gui bai The History of Pizza Pie roi ma sao co chua cham???
  • pmquan2004 : http://www.tienganh123.com/file/learn/child/qanda/fqaf/img/fqag.png
  • thanhthuy_nan : cô cho em hỏi từ bác Hồ bằng tiếng Anh
  • phuonglinh288 : cho e xin lick phan dai tu quan he who wom which that vs a
  • hearts : : I want .................... of tea. A. another B. other C. the other D. others chọn và giải thích tại sao chọn câu đó
  • hearts : cô có thể online đến 1 h đi cô em có vài thêm câu hỏi em xin cô đấy vì chiều nay em đi thi anh có hơi nhiều câu hỏi muốn hỏi cô
  • hearts : This letter is .................... French and I don’t speak a word of French A. in B. with C. by D. on chonj vaf giair thichs taij sao chonj ddaps ans ddos nhaan coo
  • hearts : . I like to work for my wife’s mother. Wife\'s mother in this sentence means: A. mother of my wife B. personal C. mother-in-law D. mother of mine chọn và giải thích tại sao chọn câu đó nhân cô
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 1.429.752
Thành viên mới nhất:
dangkhanhthe
Đang trực tuyến: 256

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất: