Bài giảng
DANH TỪ
41387
36
Bài tập
Thực hành Unit 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
TÍNH TỪ
14507
13
Bài tập
Thực hành Unit 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
ĐỘNG TỪ
14257
12
Bài tập
Thực hành Unit 3
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
TRẠNG TỪ
10057
13
Bài tập
Thực hành Unit 4
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
ĐẠI TỪ
10365
10
Bài tập
Thực hành Unit 5
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
MẠO TỪ
10304
12
Bài tập
Thực hành Unit 6
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ đi kèm với giới từ
32729
14
Bài tập
Thực hành Unit 7
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Tính từ đi kèm giới từ
13383
10
Bài tập
Thực hành Unit 8
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
DANH TỪ ĐI KÈM VỚI GIỚI TỪ
13486
11
Bài tập
Thực hành Unit 9
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
CỤM GIỚI TỪ CỐ ĐỊNH
14736
12
Bài tập
Thực hành Unit 10
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
TIỀN TỐ
11998
11
Bài tập
Thực hành Unit 11
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
HẬU TỐ
9120
7
Bài tập
Thực hành Unit 12
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
THÀNH NGỮ
21649
13
Bài tập
Thực hành Unit 13
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
THÀNH NGỮ (tiếp)
10800
8
Bài tập
Thực hành Unit 14
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt AS & LIKE
8211
8
Bài tập
Thực hành Unit 15
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt: LAY - LIE, CARRY - BRING - TAKE - FETCH
6082
10
Bài tập
Thực hành Unit 16
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt: SHY - ASHAMED - EMBARRASSED SHADE - SHADOW
3996
11
Bài tập
Thực hành Unit 17
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
PRICE-COST-VALUE-WORTH-EXPENSE CHILDISH-CHILDLIKE
5075
9
Bài tập
Thực hành Unit 18
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt: SAY - TELL - SPEAK - TALK
5381
7
Bài tập
Thực hành Unit 19
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Bài tập
Thực hành Unit 20
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
AFFECT - EFFECT, BESIDE - BESIDES, BREATH - BREATHE
4206
7
Bài tập
Thực hành Unit 21
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
LAUGH - SMILE, SPECIALLY - ESPECIALLY, WEAR - PUT ON - DRESS
3017
7
Bài tập
Thực hành Unit 22
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
ACCEPT - AGREE , DELAY - POSTPONE - CANCEL, CONTAIN - CONSIST OF
3255
6
Bài tập
Thực hành Unit 23
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
FUN - FUNNY, GO TO BED - SLEEP, VIEW - SCENERY - SCENE - SIGHT
3715
7
Bài tập
Thực hành Unit 24
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
HISTORIC - HISTORICAL , INJURE - WOUND, MADE OF - MADE FROM , RISE - RAISE
4063
7
Bài tập
Thực hành Unit 25
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.345.146
Thành viên mới nhất:
hoctienga82
Đang trực tuyến: 197

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,160,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng nâng cao Tối 11/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,170,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

PHÁT ÂM CƠ BẢN Tối 19/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,485,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 13/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký