Bài giảng
Các thì hiện tại
49063
20
Bài tập
Thực hành Unit 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thì quá khứ
18701
15
Bài tập
Thực hành Unit 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thì tương lai
12613
11
Bài tập
Thực hành Unit 3
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ dạng V-ing (Hiện tại phân từ và danh động từ)
23685
15
Bài tập
Thực hành Unit 4
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ nguyên thể có "to"
18561
12
Bài tập
Thực hành Unit 5
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Nguyên thể khuyết; V-ing hay To V
27736
10
Bài tập
Thực hành Unit 6
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ khuyết thiếu
18683
11
Bài tập
Thực hành Unit 7
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thành phần chính của câu
14631
10
Bài tập
Thực hành Unit 8
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu bị động (Phần cơ bản)
16914
15
Bài tập
Thực hành Unit 9
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu bị động (Phần nâng cao)
13184
18
Bài tập
Thực hành Unit 10
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các dạng so sánh
12151
11
Bài tập
Thực hành Unit 11
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu điều kiện
12567
21
Bài tập
Thực hành Unit 12
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu ước với WISH
13552
19
Bài tập
Thực hành Unit 13
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Mệnh đề quan hệ
19207
21
Bài tập
Thực hành Unit 14
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu cảm thán
8459
7
Bài tập
Thực hành Unit 15
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu gián tiếp
12118
12
Bài tập
Thực hành Unit 16
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các loại câu hỏi
5845
6
Bài tập
Thực hành Unit 17
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Cấu trúc giả định
8819
7
Bài tập
Thực hành Unit 18
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
13530
3
Bài tập
Thực hành Unit 19
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Đảo ngữ của động từ
13503
14
Bài tập
Thực hành Unit 20
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Sự nhấn mạnh
9246
4
Bài tập
Thực hành Unit 21
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu: Quan hệ bổ sung & Quan hệ thời gian
7152
5
Bài tập
Thực hành Unit 22
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu: Quan hệ nguyên nhân-hệ quả
6459
4
Bài tập
Thực hành Unit 23
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu:Quan hệ nhượng bộ & Quan hệ mục đích
6549
9
Bài tập
Thực hành Unit 24
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.348.756
Thành viên mới nhất:
ducthsp221c
Đang trực tuyến: 555

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,160,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng nâng cao Tối 13/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,170,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

PHÁT ÂM CƠ BẢN Tối 19/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,485,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 13/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký