Bài giảng
Các thì hiện tại
49337
35
Bài tập
Thực hành Unit 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thì quá khứ
18951
15
Bài tập
Thực hành Unit 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thì tương lai
12861
11
Bài tập
Thực hành Unit 3
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ dạng V-ing (Hiện tại phân từ và danh động từ)
23927
15
Bài tập
Thực hành Unit 4
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ nguyên thể có "to"
18801
12
Bài tập
Thực hành Unit 5
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Nguyên thể khuyết; V-ing hay To V
27965
10
Bài tập
Thực hành Unit 6
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ khuyết thiếu
18905
11
Bài tập
Thực hành Unit 7
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thành phần chính của câu
14854
13
Bài tập
Thực hành Unit 8
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu bị động (Phần cơ bản)
17141
20
Bài tập
Thực hành Unit 9
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu bị động (Phần nâng cao)
13422
30
Bài tập
Thực hành Unit 10
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các dạng so sánh
12378
16
Bài tập
Thực hành Unit 11
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu điều kiện
12787
30
Bài tập
Thực hành Unit 12
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu ước với WISH
13771
35
Bài tập
Thực hành Unit 13
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Mệnh đề quan hệ
19417
29
Bài tập
Thực hành Unit 14
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu cảm thán
8651
7
Bài tập
Thực hành Unit 15
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu gián tiếp
12355
12
Bài tập
Thực hành Unit 16
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các loại câu hỏi
6046
9
Bài tập
Thực hành Unit 17
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Cấu trúc giả định
9042
9
Bài tập
Thực hành Unit 18
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
13760
3
Bài tập
Thực hành Unit 19
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Đảo ngữ của động từ
13741
21
Bài tập
Thực hành Unit 20
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Sự nhấn mạnh
9469
8
Bài tập
Thực hành Unit 21
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu: Quan hệ bổ sung & Quan hệ thời gian
7340
9
Bài tập
Thực hành Unit 22
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu: Quan hệ nguyên nhân-hệ quả
6639
7
Bài tập
Thực hành Unit 23
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu:Quan hệ nhượng bộ & Quan hệ mục đích
6737
11
Bài tập
Thực hành Unit 24
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.424.238
Thành viên mới nhất:
quynh6c
Đang trực tuyến: 1.147

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,095,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 4/8

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,010,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Sáng 10/8

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,095,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 12/8

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký